Song Interpretations

Please, send in your interpretations of Nadieh songs to: tanyavdspek@hotmail.com
Nadieh always said listeners are free to interpretate songs into whatever they hear for themselves.
That's why she hardly ever explained any of her lyrics.Company of Fools

Last night I had a dream
I saw a fountain rising out of sea
while I was swimming on dry land
On a bridge a foreigner stood
waving at me, saying:
‘come up here girl, show me your hands’

Said, I’m wrestling
wrestling with the rules
wrestling with the company of fools
that live in me

Then he introduced to me the masters of the melody
so hard to leave old songs behind!
And in that room he gave to me
his reasons for integrity
They still linger in my mind

when I’m wrestling
wrestling with the rules
Wrestling with the company of fools
that live in me

Interpretation in Dutch
Interpretatie in 't Nederlands

Jarenlang droomde ik ervan om een succesvolle carrière te hebben in de muziekwereld
Op een dag kwam mijn kans
Ik mocht aan de directeur van Wisseloord Studio’s laten zien wat ik kon

Maar ik heb zo’n last van al die regels die bij de muziekbusiness horen
Ik worstel met het feit dat ik mijn veelzijdigheid niet aan het publiek mag laten zien
Omdat het 'niet commercieel genoeg' is

De ervaren producenten hebben zogenaamd meer verstand van muziek
Het doet zo'n pijn om mijn eigen liedjes achter te moeten laten en compromissen te moeten sluiten met hen
De platenbonzen leggen me uit hoe zij met integriteit omgaan
Het spookt maar door mijn hoofd
Terwijl ik worstel met feit dat ik allerlei originele kanten van mezelf niet mag laten zien

Lyrics: Nadieh
 Door Tanya


 

Rosalyn

Would you like to pass the word to Rosalyn
would you care to learn the art of whispering
would you like to stand apart
with a yearning heart
and a life that longs for love
Would you like to pass the word to Rosalyn?

Rosalyn

Zou je het woord willen doorgeven aan Rosalyn
Zou je de kunst van het fluisteren willen leren
Zou je apart willen staan
Met een smachtend hart
En een leven dat naar liefde verlangt
Zou je het woord willen doorgeven aan Rosalyn?

 


Interpretation in Dutch, by Tanya

 

Met ‘het woord’ in dit lied wordt het Woord Gods bedoeld. Fluisteren betekent dat je iets intiems aan een ander wilt vertellen. Nadieh had de behoefte om de leer van Bahá’u’lláh door te vertellen: het Woord door te geven. Deze leer vertelt over de gedachte van liefde, eenheid en wereldvrede en gelijkwaardigheid van man en vrouw.

De naam Rosalyn gebruikt Nadieh voor zichzelf en tegelijkertijd voor de mensheid in het algemeen. Aangezien Nadieh nooit zomaar een keuze maakte in haar gedichten en songteksten, zou je er van uit kunnen gaan dat deze naam symbolische waarde heeft. Rosalyn is een Engelse meisjesnaam met de betekenis ‘beeldschone roos’. Nadieh is op een zondag geboren, die dag staat in deze religie bekend als dag van de schoonheid. Er ligt tegenwoordig ook een losse, ijzeren roos op Nadieh’s graf en op haar grafsteen staat een tekst van Bahá’u’lláh over een nachtegaal en een rozengaard.

Rode roos
Een roos kent de betekenis liefde, vreugde, geluk, genegenheid, maar ook kwetsbaarheid. De rode roos is bij uitstek bedoeld als teken van liefde. Maar de roos staat in een gedicht uit de 13e eeuw van de dichter en soefi mysticus Jalal ad-Din Rumi ook symbool voor de zich openstellende mens die smacht naar het prachtige gezang van de nachtegaal. Hier zou je in het lied Rosalyn een symbool kunnen zien van de mens die smacht naar liefde en zich vervolgens openstelt voor God. Rumi was één van de belangrijkste personen uit de Turkse en Perzische dichtkunst en beroemd door zijn religieuze dichten die God prezen.

Nachtegaal
Volgens een oosters verhaal was er eens een nachtegaal die hevig verliefd werd op een witte roos. De nachtegaal had namelijk vernomen dat God de roos een bloem noemde en daarom wilde hij de roos omhelzen. De nachtegaal vloog op de roos af, omhelsde hem vol vuur, maar werd geprikt. Daardoor begon de nachtegaal te bloeden. De bloeddruppels groeiden echter allemaal uit tot rozen. In Rumi’s gedicht wat hij hierover maakte, is de nachtegaal het symbool van de ziel en de roos is het symbool van aardse schoonheid. De nachtegaal voelt zich aangetrokken door de schoonheid van de roos en begint een prachtig lied te zingen als ode aan de roos. De roos kan uitgelegd worden als de zich openstellende mens die smacht naar het prachtige gezang van de nachtegaal. De roos presenteert zich op haar mooist om het doel te bereiken: het tot elkaar komen van het goddelijke en het aardse, de eenwording en samensmelting van het eeuwige met het tijdelijke. De mystieke en dichterlijke taal helpt veel mensen om een verlangen dat zich maar moeilijk laat verwoorden toch concreet te maken.

Bekoring
De roos komt verschillende malen voor in de geschriften van Bahá’u’lláh. Bijvoorbeeld in het geschrift De Verborgen Woorden, in combinatie met de nachtegaal: “De vogel zoekt zijn nest, de nachtegaal de bekoring van de roos, terwijl die vogels, de harten der mensen, tevreden met vergankelijke stof, ver afgedwaald zijn van hun eeuwige nest en met ogen gericht op de poel van onachtzaamheid, verstoken zijn van de heerlijkheid der goddelijke tegenwoordigheid. Ach, hoe vreemd en erbarmelijk; voor slechts een beker vol hebben zij zich afgewend van de golvende zeeën van de Allerhoogste en bleven zij verre van de stralendste horizont.”

Graf
Ook staat in De Verborgen Woorden: “Het eerste woord van de Geliefde is dit: O mystieke nachtegaal! Verwijl slechts in de rozengaard van de geest” – een tekst die later op Nadieh’s graf zou worden gezet door haar echtgenoot Zia Reyhani. Wellicht omdat haar stem hem aan een nachtegaal deed denken bij hun eerste ontmoeting toen hij haar hoorde zingen.

Scatter these Roses
Nadieh heeft ook een lied geschreven met rozen erin getiteld Scatter these Roses. Deze titel is afkomstig uit een gedicht van de wereldberoemde, 14e eeuwse Perzische dichter en mysticus in de soefitraditie Hafiz (Khwajeh Shams Al-din Muhammad Hafez-e Shiraz). Hafiz is een Arabische term voor iemand die de Koran uit zijn hoofd kent, en werd door hem gebruikt als pseudoniem. Een volgeling van Bahá'u'lláh’s zong dit voor hem tijdens zijn reis van Bagdad naar Constantinopel.

 

back