Song translations

Please, send in translations in your native language of Nadieh songs to: tanyavdspek@hotmail.com
Your translation may be your interpretation of the lyrics. It doesn't have to be the exact, literally translation. None of the translations on this page are, really! Nadieh always said listeners are free tot interpretate whatever they hear for themselves. That's why she hardly ever explained any of her lyrics.
English


Dutch
Southern Light Zuiderlicht
We were born with the light of the gypsy
Worn out clothes and a radiant third eye
Now our violins lie somewhere on the backseat
It's been ages since we've played them live

Southern light, make us whole
pour some lovin' in our soul
I know there's life when the hope is gone
Southern light, and the dance goes on

One step too far, can't match the Maker
'Cause it's ten steps back and running out of time
Fallen from grace, or caught by the fragrance of
' Hold on to me, now don't you cry'

Southern light, make me whole
Pour some sunshine in my soul
I know there's life when the hope is gone
Southern light, 'cause the dance goes on

Southern light...
the dance goes on and on and on ...

We zijn geboren met het licht van zigeuners.
Afgedragen kleren, en een lichtgevend derde oog.
Nu liggen onze violen op de achterbank.
Het is tijden geleden dat we ermee hebben opgetreden.

Zuiderlicht, maak ons compleet.
Giet wat liefde in onze ziel.
Ik weet dat er leven is, ook al is de hoop verdwenen.
Zuiderlicht, en de dans gaat voort.

Een stap te ver,
Kan niet tippen aan de Schepper.
Maar het is tien stappen terug.
En we hebben niet veel tijd meer.
Diep in de put geraakt,
of in de ban raken van de geur van
'Houd me vast, huil maar niet.'

Zuiderlijk licht, maak me compleet.
Giet wat zonneschijn in mijn ziel.
Ik weet dat er licht is, ook al is de hoop verdwenen.
Zuiderlicht, en de dans gaat voort.

Zuiderlijk licht...
De dans gaat voort en voort en voort...

Lyrics: Nadieh

Translation/interpretation: Tanya

English


Dutch
Company of Fools Gezelschap van dwazen
   
Last night I had a dream
I saw a fountain rising out of sea
while I was swimming on dry land
On a bridge a foreigner stood
waving at me, saying:
‘come up here girl, show me your hands’

Said, I’m wrestling
wrestling with the rules
wrestling with the company of fools
that live in me

Then he introduced to me the masters of the melody
so hard to leave old songs behind!
And in that room he gave to me
his reasons for integrity
They still linger in my mind

when I’m wrestling
wrestling with the rules
Wrestling with the company of fools
that live in me

Vannacht had ik een droom
Dat ik een fontein uit zee zag verrijzen
Terwijl ik op droog land zwom
Op een brug stond een vreemdeling te zwaaien
Hij zei: “Kom eens hier meisje, laat me je handen zien.”

Ik zei: "Ik worstel met de regels.
Ik worstel met dat gezelschap van dwazen
Dat in mij leeft"

Hij introduceerde me aan de meesters van de melodie
Het is zo zwaar om oude liedjes achter te laten
In die kamer gaf hij me zijn zienswijze op integriteit
En die dwalen nog steeds door mijn hoofd
Als ik aan het worstelen ben met de regels
Worstelen met dat gezelschap van dwazen
Dat in mij leeft

Lyrics: Nadieh

Translation/interpretation: Tanya

 

 

English


 

Dutch

Go stand Ga staan
   
Are you helpless, childish, sometimes untrue
Are you thinking that no one on earth is like you
Are you African, Mexican or whatever brew
Are you Christian or Muslim or singing the blues
Go stand, go stand for what you are
Go stand, go stand, stand up for what you are

Are you wise, ambitious, shiny or cool
Are you educated, or frustrated, believer or fool
Are you searching, or are you yearning
Are you short, bold or tall
Are you crying, are you fighting
Come fight for us all
And go stand, go stand for what you are
Go stand, go stand, stand up for what you are

Are you homeless or helpless, seeing or blind
Are you crying, are you laughing
Come fight for mankind
And go stand, go stand for what you are
Go stand, go stand, stand up for what you are

 

 
Ben je hulpeloos, kinderlijk, soms niet helemaal eerlijk
Denk je soms dat niemand is zoals jij
Ben je Afrikaans, Mexicaans of van welke afkomst ook
Ben je christen, moslim of van wie je ook afstamt
Ga staan voor wie je bent

Ben je wijs, ambitieus, mooi opgepoetst of cool
Ben je geschoold, gefrustreerd, gelovig of dwaas
Ben je zoekende, hevig verlangend
Ben je klein, kaal of lang
Ben je aan het huilen of aan het vechten
Vecht voor ons allemaal
En ga staan voor wie je bent

Ben je dakloos of hulpeloos, ziener of blind
Ben je aan het huilen, aan het lachen
Vecht voor het mensenras
En ga staan voor wie je bent

 

 

Lyrics: Nadieh

Translation/interpretation: Tanya


 
English


Dutch
Wonderful World Prachtige Wereld
   
Wonderful world
How come you’re so blue
Pictured from out of space I see you
So many mountains
So many sea’s
So many wars
You would if you please
Try to comfort you
With every step in my life

Worlds that are separate
Worlds that are one
So many feelings
Under one sun

People who live
People who die
People who give up
Or are willing to try
Comfort you
With every step of their lives

Wonder, wonderful world
Blue eyes, mingled with green
Yours are the sweetest I’ve ever seen

Wonderful world
You sons of mankind
Are we now seeing
Or are we now blind

We crucify, deny and delay
Each others feelings day after day

Wonder, wonderful world
Blue eyes, mingled with green
Yours are the sweetest I’ve ever seen

 
Prachtige wereld
Hoe komt het dat je zo verdrietig bent?
Vanuit het heelal zie ik jou
Zoveel bergen
Zoveel zeeën
Zoveel oorlogen
Als jij zou willen
Zou ik je bij al je stappen geruststellen

Gescheiden werelden
Werelden die een geheel vormen
Er zijn zoveel verschillende voorkeuren onder de zon
Mensen die leven
Mensen die sterven
Mensen die opgeven
Of mensen die de uitdaging aangaan
Geruststelling, tijdens iedere stap van hun leven

Prachtige wereld
Verdrietige ogen, gemengd met de kleur groen
Jouwe zijn de liefste die ooit heb gezien

Prachtige wereld
Kinderen van het menselijk ras
Snappen wij het nou of zijn we gewoon hartstikke blind?
We veroordelen, ontkennen en onderdrukken elkaars gevoelens
Elke dag opnieuw

Prachtige wereld
Verdrietige ogen, gemengd met de kleur groen
De jouwe zijn de liefste die ooit heb gezien

 

Lyrics: Nadieh

Translation/interpretation: Tanya


Note
: Nadieh wrote this song specially for the TV programme "De Opdracht". "De Opdracht" means "The Assignment". Her assignment was to make a song that would be an interpretation of the theme Good Friday. The evening that Jesus Christ died. Nadieh herself also died on Good Friday 1996. In the TV programme you can see how Nadieh writes this song at the kitchentable, with her sister Manon and her neighbourgirl Annebelle.
Note: Nadieh died herself just like Jesus Christ, on Good Friday. The night of April 5th 1996. Nadieh was very religious. In this song I think she sings about the fact that life on earth can be hard, with all the wars going on and how God's love can offer you comfort with every step in your life.

 

 

 

 

 

 
English


Dutch
Green Eyes Groene Ogen
   
Green, green eyes in the rain
all the things I wore and draped like mountains on the floor
There’s really not much left
besides the pain of looking at these green eyes in the rain

Thoughts, a market place of thoughts
you pick them out and stuff your bags untill you break your back
And then there’s really not much left
beside the pain of staring at these green eyes in the rain

And we live our lives
life, never shows us just
what’s on the other side
though in a flash I thought that I had seen …

Green , green eyes in the rain
they can build castles and then tear them down again
and the only thing I can really do
is, love those green eyes that belong to you

And we live our lives
life, never shows us just
what’s on the other side
though in a flash I thought that I had seen …

Green , green eyes in the rain
lift me up and throw me down again
but the only thing I can really do
is, love those green eyes that belong to you

Groene ogen, groene ogen in de regen
Al mijn kleren liggen kletsnat in hoopjes op de grond
Er rest niet veel
Slechts de pijn van het staren in deze groene ogen in de regen

Er gaan zo veel gedachten door me heen
Ik bezwijk nog eens onder de hoeveelheid
En er rest niet zo veel
Slechts de pijn van het staren in deze groene ogen in de regen

We leven onze levens
Maar het leven geeft niet al haar geheimen prijs
Toch dacht ik dat ik het in een flits zag...

Groene ogen, groene ogen in de regen
Ze kunnen kastelen realiseren
Om ze vervolgens weer tot op de bodem af te breken
Het enige wat ik kan doen
Is houden van die groene ogen, van jou

Groene ogen, groene ogen in de regen
Ze tillen me tot in de hemel
En smijten me dan weer op de grond
Het enige wat ik doen kan
Is houden van die groene ogen, van jou

Lyrics: Nadieh

Translation/interpretation: Tanya


Note
: Nadieh did an impressive, very vulnerable live version of this song live at the CD Awards 1988, after wich she won the award. She was totally surprised, she never expected to win, she said.
Note: This song is written for Nadieh's best friend in the eighties, Inge. Inge has green eyes. Nadieh also sings about 'green eyes' in the song Wonderful World. Marja, the woman that was Nadieh's biggest spupport after her boyfriend died at age 17 also has green eyes. Marja introduced the Baha'í' faith in Nadieh's life. Nadieh was very religious.

 

 

 

 

 

 
English Dutch
Turn me Loose Geef me mijn vrijheid terug
   

Crashed with my car
smashed against a lamppost
broken windows, but the engine works

Crashed with my brain
smashed against a feeling
got a child in my belly, people in my stomach
and I don't know how to deal with your love.

Turn me loose, turn me loose, come on let's fly
turn me loose, turn me loose, and let me die
turn me loose, turn me loose, come on let's fly
out of the jungle.

You sneak through the backdoor
making love with your clothes on
as a host: with the doors locked
and the curtains drawn

I'm sick of myself
wanna throw up my acid
but I can't find the exit
'cause I don't know how to deal with your love

Turn me loose, turn me loose, come on let's fly
turn me loose, turn me loose, and let me die
turn me loose, turn me loose, come on let's fly
into a second heaven.

Nothing human strange to me
when I turn my back on you it says
'I wanna be with you'
Nothing human strange to me
when I keep my distance it just tells
'I care for you'
and how I care for you ... turn me loosel

Nothing human strange to me
when I close my eyes it means the same as
'I wanna look at you'
Nothing human strange to me
when I keep my distance it just tells ...

Gecrasht met mijn auto
Verpletterd tegen een lantaarnpaal
Gebroken ramen, maar de motor werkt nog

Mijn hersenen gecrasht
Verpletterend hard met mijn neus op de feiten gedrukt
Draag een enorme ballast die eruit moet, ik zit er vreselijk mee in mijn maag
En ik weet niet hoe ik met jouw liefde moet omgaan

Geef me mijn vrijheid terug, zullen wij samen alles achterlaten
Geef me mijn vrijheid terug, laat mij maar doodgaan
Geef me mijn vrijheid terug, zullen wij er samen vandoor gaan
Uit dit oerwoud van verwarring

Je kruipt stiekem onder mijn huid
We vrijen zonder elkaar werkelijk aan te raken
Ik ben altijd slechts op bezoek,
Stiekem achter gesloten deuren
En niemand mag het zien

Ik word misselijk van mezelf
Ik wil het er allemaal uitkotsen
Maar ik kom er niet uit
En ik weet niet hoe ik met jouw liefde moet omgaan

Geef me mijn vrijheid terug, zullen wij samen alles achterlaten
Geef me mijn vrijheid terug, laat mij maar doodgaan
Geef me mijn vrijheid terug, zullen wij er samen vandoor gaan
Terug naar die fijne tijd die we samen hebben gehad

Niets menselijks is mij vreemd
Als ik bij je vandaan ga, betekent het dat ik bij je wil zijn
Niets menselijks is mij vreemd
Als ik afstand neem, betekent het dat ik om je geef
Oh en wat geef ik om jou….geef me mijn vrijheid terug

Niets menselijks is mij vreemd
Als ik je niet aankijk, betekent het dat ik je wil zien
Niets menselijks is mij vreemd
Als ik afstand van je neem, wil dat gewoon zeggen…

 


Lyrics: Nadieh


Translation/interpretation: Tanya

Note: This was Nadieh's first single 'new style'. She started to make rock music, inspired by Gianna Nannini, who Nadieh met in Japan, at the Yamaha World Music Festival.


Note
: Nadieh once literally crashed her car into a lamppost after a desperate, non succesful attempt to win someone's heart. Nadieh has also once said that she had a dream about crashing her car into a brick wall after she realised a relationship wasn't working anymore.

 

back